Time Event Entries BuyIn Reg end Stack Duration Status
10:15 VStar Millionaire Maker 9 (150M) Day 1A Bonus Chip Leader 3M 56 600 Start Of Level 11 @ 13:55 15.000 20 mins
Day Time Event Entries Buy In Reg end Stack Duration Status
Thu 10:15 VStar Millionaire Maker 9 (150M) Day 1A Bonus Chip Leader 3M 56 600 Start Of Level 11 @ 13:55 15.000 20 mins
Time Event Entries Buy In Reg end Stack Duration Status

TIN TỨC

Ra mắt hệ thống VStar JACKPOT

✨✨✨ Nhằm tăng tính hấp dẫn cũng như khích lệ người chơi, CLB Poker VStar chính thức đưa ra hệ thống JACKPOT với tên gọi VStar JACKPOT
Xem thêm >>